Bảng giá xe Toyota, Giá xe Toyota mới nhất ở tại Việt Nam

Ảnh Model Giá mới Thay đổi
toyota-yarisToyota Yaris G4 AT 670 triệu 670 triệu 0 triệu
E4 AT 617 triệu 617 triệu 0 triệu

Toyota-ViosTOYOTA VIOS

Limo5 MT 532 triệu 532 triệu 0 triệu
GCVT 622 triệu 622 triệu 0 triệu
ECVT 588 triệu 588 triệu 0 triệu
E5 MT 564 triệu 564 triệu 0 triệu

toyota-corolla-altisTOYOTA COROLLA ALTIS

2.0 V (CVT-i) 933 triệu 933 triệu 0 triệu
1.8 G (CVT) 797 triệu 797 triệu 0 triệu
6 MT 747 triệu 747 triệu 0 triệu

toyota-camryTOYOTA CAMRY

2.5Q6 AT 1.414 triệu 1.383 triệu -31 triệu
2.5G6 AT 1.236 triệu 1.236 triệu 0 triệu
2.0E6 AT 1.098 triệu 1.098 triệu 0 triệu

toyota-innovaTOYOTA INNOVA

Innova V6 AT 995 triệu 995 triệu 0 triệu
Innova G6 AT 859 triệu 859 triệu 0 triệu
Innova E5 MT 793 triệu 793 triệu 0 triệu
Innova J5 MT 727 triệu 727 triệu 0 triệu

TOYOTA FT86

6 AT 1.636 triệu 1.636 triệu 0 triệu

toyota-fortunerTOYOTA FORTUNER

TRD 2.7V 4×44 AT 1.308 triệu 1.308 triệu 0 triệu
TRD 2.7V 4×24 AT 1.149 triệu 1.149 triệu 0 triệu
2.5V 4×44 AT 1.156 triệu 1.156 triệu 0 triệu
2.5V 4×24 AT 1.040 triệu 1.040 triệu 0 triệu
2.4G4 AT 981 triệu 981 triệu 0 triệu
Diesel

4 AT

947 triệu 947 triệu 0 triệu

toyota-land-cruiser-pradoTOYOTA LAND CRUISER PRADO

2.7L6 AT 2.331 triệu 2.331 triệu 0 triệu

toyota-land-cruiserTOYOTA LAND CRUISER

4.7L6 AT 3.720 triệu 3.720 triệu 0 triệu

toyota-hiluxTOYOTA HILUX

2.8G 4×45 AT 870 triệu 870 triệu 0 triệu
2.8G 4×46 MT 806 triệu 806 triệu 0 triệu
2.4E 4×26 MT 697 triệu 697 triệu 0 triệu

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *