Bảng giá xe Mitsubishi, Giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tại Việt Nam

Ảnh Model Giá mới Thay đổi
Mitsubishi-MirageMitsubishi Mirage CVT 521 triệu 522 triệu 1 triệu
5 MT 448 triệu 448 triệu 0 triệu

mitsubishi-attrageMITSUBISHI ATTRAGE

MT-STD5 MT 461 triệu 461 triệu 0 triệu
MT5 MT 492 triệu 492 triệu 0 triệu
CVT 543 triệu 541 triệu -2 triệu

mitsubishi-tritonMITSSUBISHI TRITON

4×24 AT 595 triệu 596 triệu 1 triệu
4×24 AT 630 triệu 630 triệu 0 triệu
4×44 AT 690 triệu 690 triệu 0 triệu
4×44 AT 785 triệu 785 triệu 0 triệu

mitsubishi-outlander-sportMITSUBISHI OUTLANDER SPORT

CVT 891 triệu 978 triệu 87 triệu
CVT Prenium 992 triệu 992 triệu 0 triệu

MITSUBISHI

OUTLANDER

2.0 STDCVT 975 triệu 950 triệu -25 triệu
CVT 1.123 triệu 1.123 triệu 0 triệu
2.4 CVT 1.275 triệu 1.275 triệu 0 triệu

mitsubishi-Pajero-SportMITSUBISHI PAJERO SPORT

Gasoline 4×45 AT 1.049 triệu 1.049 triệu 0 triệu
Gasoline 4×25 AT 982 triệu 982 triệu 0 triệu
Diesel 4×25 MT 804 triệu 804 triệu 0 triệu

mitsubishi-PajeroMITSUBISHI PAJERO

Pajero 3.0 5 AT 2.120 triệu 2.120 triệu 0 triệu
Pajero 3.8 4 AT 2.500 triệu 2.500 triệu 0 triệu

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *