Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche mới nhất ở tại Việt Nam

Ảnh Model Giá mới Thay đổi
porsche-macanPorsche Macan Macan7 AT 2.972 triệu 2.972 triệu 0 triệu
Macan S7 AT 3.566 triệu 3.566 triệu 0 triệu
Macan Turbo7 AT 5.128 triệu 5.128 triệu 0 triệu
Macan GTS7 AT 4.193 triệu 4.193 triệu 0 triệu

porsche-cayennePORSCHE CAYENNE

Cayenne8 AT 4.496 triệu 4.496 triệu 0 triệu
Cayenne S8 AT

 

5.684 triệu 5.684 triệu 0 triệu
Cayenne GTS8 AT 6.740 triệu 6.740 triệu 0 triệu
Cayenne Turbo8 AT 9.369 triệu 9.369 triệu 0 triệu
Cayenne Turbo S8 AT 11.877 triệu 11.877 triệu 0 triệu

porsche-panaramePORSCHE PANAMERA

Panamera7 AT 4.890 triệu 4.890 triệu 0 triệu
Panamera 47 AT 5.750 triệu 5.750 triệu 0 triệu
Panamera S7 AT 6.870 triệu 6.870 triệu 0 triệu
Panamera 4S8 AT 6.980 triệu 6.980 triệu 0 triệu
Panamera 4S Executive7 AT 8.820 triệu 8.820 triệu 0 triệu
Panamera GTS7 AT 10.060 triệu 10.060 triệu 0 triệu
Panamera Turbo7 AT 10.660 triệu 10.660 triệu 0 triệu
Panamera Turbo Executive7 AT 13.060 triệu 13.060 triệu 0 triệu
Panamera Turbo S7 AT 14.350 triệu 14.350 triệu 0 triệu
Panamera Turbo S Executive7 AT 15.650 triệu 15.650triệu 0 triệu

porsche-911PORSCHE 911

911 Carrera7 AT 6.490 triệu 6.490 triệu 0 triệu
911 Carrera S7 AT 7.390 triệu 7.390 triệu 0 triệu
911 Carrera Carbiolet7 AT 7.310 triệu 7.310 triệu 0 triệu
911 Carrera S Carbiolet7 AT 8.200 triệu 8.200 triệu 0 triệu
911 Carrera 47 AT 7.190 triệu 7.190 triệu 0 triệu
911 Carrera 4S7 AT 8.110 triệu 8.110 triệu 0 triệu
911 Carrera 4C7 AT 8.030 triệu 8.030 triệu 0 triệu
911 Carrera 4SC7 AT 8.950 triệu 8.950 triệu 0 triệu
911 Targa 4S7 AT 8.950 triệu 8.950 triệu 0 triệu
911 Targa 47 AT 8.030 triệu 8.030 triệu 0 triệu
911 Turbo7 AT 12.590 triệu 12.590 triệu 0 triệu
911 Turbo C7 AT 13.500 triệu 13.500 triệu 0 triệu
911 Turbo S7 AT 14.570 triệu 14.570 triệu 0 triệu
911 Turbo SC7 AT 15.480 triệu 15.480 triệu 0 triệu
911 GT37 AT 10.330 triệu 10.330 triệu 0 triệu
911 GT3 RS7 AT 13.810 triệu 13.810 triệu 0 triệu

Porsche-BoxsterPORSCHE BOXSTER

Boxster7 AT 3.270 triệu 3.270 triệu 0 triệu
Boxster Black E7 AT 4.010 triệu 4.010 triệu 0 triệu
Boxster S7 AT 4.060 triệu 4.060 triệu 0 triệu
Boxster GTS7 AT 5.590 triệu 5.590 triệu 0 triệu
718 Boxster7 AT 3.570 triệu 3.570 triệu 0 triệu
718 Boxster S7 AT 4.440 triệu 4.440 triệu 0 triệu

porsche-caymenPORSCHE CAYMAN

Cayman7 AT 3.450 triệu 3.450 triệu 0 triệu
Cayman Black E7 AT 4.010 triệu 4.010 triệu 0 triệu
Cayman S7 AT 4.320 triệu 4.320 triệu 0 triệu
Cayman GTS7 AT 5.780 triệu 5.780 triệu 0 triệu
718 Cayman7 AT 3.540 triệu 3.540 triệu 0 triệu
718 Cayman S7 AT 4.450 triệu 4.450 triệu 0 triệu

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *